Make your own free website on Tripod.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

רלטוק יקיצ
ינמי ןגמ :דיקפת
- :הצלוח רפסמ
19/2/80 :הדיל ךיראת
1.77 :הבוג
לארשי :הדיל םוקמ
א"ת לעופה
:םדוק ןודעומ
הנושאר הנוע :הצובקב הנוע

 :ןקחשה תקיטסיטטס 

-
:םירעש
-
:םילושיב
-
:םימודא םיסיטרכ
 
:ליפורפ
 

.א"ת לעופה לש רעונל בוזעל טילחהו ,דודשא לעופה לש רעונב לדג
לגוסמ .ינמי ןגמכ הנועה ךלהמב םיקחשמ רפסמ קחיש הרבעש הנועב
ינמי רשקכ םגו םלבכ םג קחשל